Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Zespół Szkoł Ogólnokształących nr 8 w Gliwicach- Roboty remontowo budowlane związane z modernizacją budynku. 28-09-2021
14:45
0 1
2. Roboty remontowo-budowlane związane z modernizacją Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach. 15-06-2021
12:00
0 0
3. Modernizacja obiektu - zamówienie w częściach. 01-06-2020
9:00
0 0
4. Modernizacja obiektu - instalacji elektrycznej, słaboprądowej i oświetlenia - etap 2. 29-07-2019
9:00
0 0
5. Modernizacja obiektu - instalacji elektrycznej, słaboprądowej i oświetlenia. 28-03-2019
11:00
0 0
6. Modernizacja obiektów: poszycia i pokrycia dachowego - zamówienie w 3 częściach. 12-03-2018
9:00
0 0