Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Ogłoszenia o naborach do jednostek
Kategoria: Ogłoszenia o naborach do jednostek

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. finansowych.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach z siedzibą przy ul. Syriusza 30
w Gliwicach informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej
wymienione stanowisko wybrana została Pani Jolanta Piecha.

Uzasadnienie

Pani Jolanta Piecha wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisku specjalisty ds. administracyjnych.
W procedurze naboru spełniła wszystkie wymagania formalne uzyskując maksymalną liczbę punktów dodatkowych za wymagania pożądane. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się szerokim zasobem wiedzy teoretycznej, a także znajomością zadań realizowanych na ww. stanowisku. Posiadana wiedza merytoryczna oraz dotychczas zdobyte doświadczenie zawodowe pozwolą Pani Jolancie Piecha na sprawne wdrożenie się i podjęcie pracy na proponowanym stanowisku.