oznaczenie sprawy ZSO8.26.1.2019
 
Zamawiający:

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 441 850,00 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Modernizacja obiektu - instalacji elektrycznej, słaboprądowej i oświetlenia.


Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
Elektro-Montex sp. z o.o.
Nieznanice, ul. Sobieskiego 44A  42-270 Kłomnice
302 426,25 
rozpoczęcie: 24.06.2019 r; zakończenie: 19.08.2019 r.
72 miesiące
Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
 2
HELEN-EL Helena Gregulska
ul. Warszawska 8/1    44-100 Gliwice
389 425,00 
rozpoczęcie: 24.06.2019 r; zakończenie: 19.08.2019 r.
72 miesiące
Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
 3
Zakład Elektryczny ELKO Jacek Bzdok
ul. Tarnogórska 10   44-100 Gliwice
 426 546,00
rozpoczęcie: 24.06.2019 r; zakończenie: 19.08.2019 r.
72 miesiące
Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
 4
Interaut Sławomir Kowalczyk
ul. Słowackiego 4   41-400 Mysłowice
 466 815,75
rozpoczęcie: 24.06.2019 r; zakończenie: 19.08.2019 r.
72 miesiące
Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.

Anna Janik
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)