oznaczenie sprawy: ZSO8.26.7.2022

 
Zamawiający:
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8  
 

 

(2)Modernizacja sali gimnastycznej - etap I w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 373 000,00 zł brutto.

 

 
................................................................................
 
Magdalena Koprucka ..................................................................................... (osoba sporządzająca informację)