Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8       ZSO8.26.7.2022 Gliwice,  23-08-2022 r.
  nr kor.
 
Dotyczy: (2)Modernizacja sali gimnastycznej - etap I w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach
Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia  
     Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w imieniu zamawiającego informuję, że specyfikacja warunków zamówienia została zmodyfikowana w następujący sposób:
 

w punkcie  21. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 

Przed zmianą  : 

Wa=100,00 Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt 

 

po zmianie :

Wa=60,00    Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt  

 
 
  Z poważaniem Katarzyna Dąbrowska Dyrektor Jednostki
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 ul. Syriusza 30 44-117 Gliwice https://www.zso8.gliwice.pl/ tel. +48 32 234-41-13 sekretariat@zso8.gliwice.eu