Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8       ZSO8.26.5.2022 Gliwice,  28-07-2022 r.
nr kor.
 
Dotyczy: Modernizacja sali gimnastycznej - etap I w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach
Odpowiedź na zapytania do specyfikacji warunków zamówienia
        Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w związku ze złożonym zapytaniem do treści specyfikacji warunków zamówienia w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:  

  Pytanie nr 1:
Zgodnie z wymaganiami, a także w normie PN-B-02151-4:2015-06 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4”, należy zaprojektować ochronę pomieszczeń przed hałasem pogłosowym (par. 323 ust. 2) oraz zapewnić dobre warunki akustycznych (par. 326 ust. 5). Norma PN-B-02151-4:2015-06 odnoszącą się do czasu pogłosy. Dla sal gimnastycznych V ≤ 5000 m3maksymalny czas pogłosu to 1,5 sekundy, a dla Sali gigantycznej powyżej 5000 m3 maksymalny czas pogłosu to 1,8 s. Czy zamawiający wyraża zgodę na wymóg zastosowania materiału dźwiękochłonnego o chłonności akustycznej minimum αw=1 przy zachowaniu niskiej wagi materiału tj. 1,25 kg/m2?(przykładowy niedrogi materiał typu Stratocell Whisper). Warto wspomnieć, że pomieszczenie będzie wykonane z twardych materiałów co sprawi, że należy przyjąć pokrycie sufitu materiałem dźwiękochłonnym na poziomie minimum 80%. Konstrukcja sufitu pozwala na łatwy i szybki montaż lekkich paneli
 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że na tym etapie realizacji nie przewiduje się pokrycia sufitu oraz ścian materiałem dźwiękochłonnym.  

 
  Z poważaniem Olga Wawrzyniak Zastępca Dyrektora Jednostki
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 ul. Syriusza 30 44-117 Gliwice
 
tel. +48 32 234-41-13 fax +48 32 234-41-13 sekretariat@zso8.gliwice.eu