oznaczenie sprawy ZSO8.26.4.2022
 
Zamawiający:
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8  
 
Zbiorcze zestawienie ofert: Modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach. Budowa placu zabaw.
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
 1
ACTIVE LINE MARCIN TACZALSKI
WOJCIECHOWSKA 7F  20-704 LUBLIN
547 994,26
 
Magdalena Koprucka ................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)