oznaczenie sprawy: ZSO8.26.4.2022

 
Zamawiający:
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8  
 

 

Modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach. Budowa placu zabaw.

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 358 000,00 zł brutto.

 

 
................................................................................
 
Magdalena Koprucka ..................................................................................... (osoba sporządzająca informację)