ZSO8.26.4.2021
METRYKA ZAMÓWIENIA
 
Nazwa zamówienia:
"Dostawa artykułów spożywczych dla stołówki "  
Nazwa i nr części zamówienia:
(dla postępowań z ofertami częściowymi)                      
zamówienie podstawowe
Nr PZPU:      
Zamawiający:  Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8
Tryb: tryb podstawowy- wariant I (bez negocjacji) w oparciu o art. 275-296 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą pzp"
Rodzaj zamówienia: dostawy Wartość stanowiąca podstawę wyboru trybu: przekracza kwotę od której stosuje się ustawę pzp, a jest mniejsza od progów unijnych Data wszczęcia postępowania:
21-12-2021 r.
Rozstrzygnięcie postępowania (części): zawarcie umowy unieważnienie postępowania Data zawarcia umowy, unieważnienia postępowania lub zakończenia postępowania bez zawarcia umowy:
 17-01-2022 11-01-2022 r.
Nr zawartej umowy:
2/S/2022/ZSO8 3/S/2022/ZSO8 4/S/2022/ZSO8 6/S/2022/ZSO8
Wybrany wykonawca (nazwa):
III POLARIS PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE MAŁGORZATA GRUSZCZYŃSKA, ŻOŁNIERSKA 20/A, 62-800 KALISZ IV P.W. JANCZAR POKORA SP. J., ŚW. JACKA 21, 44-100 GLIWICE VI NORDIS SPÓŁKA AKCYJNA, GŁOGOWSKA 35, 45-315 OPOLE II SEMI SP. Z O. O., GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA 6A, 44-121 GLIWICE

Data zamieszczenia i numer ogłoszenia o wyniku postępowania:

11-02-2022 r., nr ogłoszenia 2022/BZP 00055482/01
Wartość zawartej umowy
netto: zł - ; 52480,75  zł - III; 49928,40  zł - IV; 54512,90  zł - VI; 41148,60 - II;
brutto: 
zł - ; 55467.50  zł - III; 52424.82  zł - IV; 57238.55 zł - VI;43235,20 - II;
Odwołania:
             liczba odwołań ogółem:        0
Skargi do sądu:
             liczba skarg ogółem:             0
 
     
Koprucka Magdalena
 
(osoba sporządzająca)
  
Uzasadnienie unieważnienia postępowania: W imieniu Zamawiajacego informuje, ze niniejsze postepowanie w zakresieIzostało uniewaznione.Uzasadnienie:Prawne:Art. 255 ust.11)Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamówienia, jezeli:nie złozono zadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postepowaniu albo zadnej oferty;Faktyczne:Do terminu składania ofert nie wpłyneła zadna oferta.W imieniu Zamawiajacego informuje, ze niniejsze postepowanie w zakresieVzostało uniewaznione.Uzasadnienie:Prawne:Art. 255 ust.11)Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamówienia, jezeli:nie złozono zadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postepowaniu albo zadnej oferty;Faktyczne:Do terminu składania ofert nie wpłyneła zadna oferta.