oznaczenie sprawy: ZSO8.26.4.2021

 
Zamawiający:
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8  
 

 

"Dostawa artykułów spożywczych dla stołówki "

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 368 896,00 zł brutto. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie części zamówienia wynosi:

Numer części
Nazwa części
Kwota brutto (zł) 1  Pieczywo, świeże wyroby piekarskie 3 360,00 2 Artykuły mleczne, nabiał, jaja 33 760,00 3 Pozostałe artykuły żywnościowe, przyprawy, herbata, tłuszcze roślinne 65 411,00 4 Produkty zwierzęce, świeże mięso i wędliny 67 120,00 5 Owoce i warzywa 114 497,00 6 Ryby mrożone, i warzywa mrożone. 84 748,00

 

 
................................................................................
 
Magdalena Koprucka ..................................................................................... (osoba sporządzająca informację)