oznaczenie sprawy ZSO8.26.3.2021
 
Zamawiający:
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8  
 
Zbiorcze zestawienie ofert: Zespół Szkoł Ogólnokształących nr 8 w Gliwicach- Roboty remontowo budowlane związane z modernizacją budynku.
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
 1
PPUH FRETPOL ALFRED PODOLAK
OGRODOWA 19  44-120 PYSKOWICE
391 000,00
 
Magdalena Koprucka ................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)