oznaczenie sprawy ZSO8.26.2.2021
 
Zamawiający:
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8  
 
Zbiorcze zestawienie ofert: Roboty remontowo-budowlane związane z modernizacją Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach.
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
 1
PPUH FRETPOL ALFRED PODOLAK
OGRODOWA 19  44-120 PYSKOWICE
928 710,37
 
Magdalena Koprucka ................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)