oznaczenie sprawy: ZSO8.26.2.2021

 
Zamawiający:
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8  
 

 

Roboty remontowo-budowlane związane z modernizacją Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach.

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 961 000,00 zł brutto.

 

 
................................................................................
 
Magdalena Koprucka ..................................................................................... (osoba sporządzająca informację)