Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8       ZSO8.26.2.2021 Gliwice,  02-06-2021 r.
  nr kor.
 
Dotyczy: Roboty remontowo-budowlane związane z modernizacją Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach.
Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia  
     Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w imieniu zamawiającego informuję, że specyfikacja warunków zamówienia została zmodyfikowana w następujący sposób:
 

Do dokumentów postępowania dodaje się brakujący załącznik nr 4 do SWZ - Wzór umowy 

 
 
 
  Z poważaniem Katarzyna Dąbrowska Dyrektor Jednostki
Kopia aa.
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 ul. Syriusza 30 44-117 Gliwice https://www.zso8.gliwice.pl/ tel. +48 32 234-41-13 sekretariat@zso8.gliwice.eu