oznaczenie sprawy ZSO8.26.4.2020
 
Zamawiający:

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi brutto.
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie części zamówienia wynosi 120 000,00 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Modernizacja obiektu - zamówienie w częściach.
część 2: Modernizacja sanitariatów i pomieszczeń

Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
PRAGMATIC sp. z o.o.
ul. Krakowska 201  40-393 Katowice
649 226,59 
rozpoczęcie: część 2- 29.06.2020 r.; zakończenie: część 2- 24.08.2020 r
60 miesiące
Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
 2
Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe A-M inż. Andrzej Słotwiński
ul. Kadecka 2   41-503 Chorzów
87 299,77 
rozpoczęcie: część 2- 29.06.2020 r.; zakończenie: część 2- 24.08.2020 r
72 miesiące
Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
 4
ZEGBUD Barbara Mryka
ul. Zygmuntowska 42/9   44-113 Gliwice
 80 240,28
rozpoczęcie: część 2- 29.06.2020 r.; zakończenie: część 2- 24.08.2020 r
72 miesiące
Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
 5
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BUDOMEX" Konat Katarzyna
ul. Dworcowa 39   42-610 Miasteczko Śląskie
 89 999,57
rozpoczęcie: część 2- 29.06.2020 r.; zakończenie: część 2- 24.08.2020 r
72 miesiące
Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
6
INFOPOLGAZ Marlena Handel-Szczerba
ul. Fabryczna 10   41-909 Bytom
 347 241,89
rozpoczęcie: część 2- 29.06.2020 r.; zakończenie: część 2- 24.08.2020 r
72 miesiące
Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
9
Firma A.S. s.c. Alojzy Polok, Michał Świderek
ul. Plebańska 9/3   44-100 Gliwice
81 000,00 
rozpoczęcie: część 2- 29.06.2020 r.; zakończenie: część 2- 24.08.2020 r
72 miesiące
Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.

Anna Janik
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)