oznaczenie sprawy ZSO8.26.4.2020
 
Zamawiający:

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi brutto.
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie części zamówienia wynosi 250 000,00 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Modernizacja obiektu - zamówienie w częściach.
część 1: Modernizacja instalacji elektrycznej 1 piętro segmentu 1, wykonanie kompensacji

Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 3
HELEN-EL Helena Gregulska
ul. Warszawska 8/1  44-100 Gliwice
164 475,69 
rozpoczęcie: część 1- 29.06.2020 r.; zakończenie: część 1- 24.08.2020 r..
72 miesiące
Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
 5
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BUDOMEX" Konat Katarzyna
ul. Dworcowa 39   42-610 Miasteczko Śląskie
201 720,00 
rozpoczęcie: część 1- 29.06.2020 r.; zakończenie: część 1- 24.08.2020 r..
72 miesiące
Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
 6
INFOPOLGAZ Marlena Handel-Szczerba
ul. Fabryczna 10   41-909 Bytom
 335 101,89
rozpoczęcie: część 1- 29.06.2020 r.; zakończenie: część 1- 24.08.2020 r..
72 miesiące
Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
 7
"EL-LAN" Instalacje Elektryczne Anna Kańtoch
ul. Sobieskiego 245/B/1   42-580 Wojkowice
 218 717,39
rozpoczęcie: część 1- 29.06.2020 r.; zakończenie: część 1- 24.08.2020 r..
72 miesiące
Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
8
Interaut Sławomir Kowalczyk
ul. Słowackiego 4   41-400 Mysłowice
 221 175,18
rozpoczęcie: część 1- 29.06.2020 r.; zakończenie: część 1- 24.08.2020 r..
72 miesiące
Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.

Anna Janik
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)