oznaczenie sprawy ZSO8.26.2.2019
 
Zamawiający:

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 750 000,00 zł brutto.


Zbiorcze zestawienie ofert:
Modernizacja obiektu - instalacji elektrycznej, słaboprądowej i oświetlenia - etap 2.


Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
HELEN-EL Helena Gregulska
ul. Warszawska 8/1  44-100 Gliwice
637 475,84 
rozpoczęcie: 7 dni od daty podpisania umowy; zakończenie: parter segmentu A - 28.08.2019 r., pozostała część segmentu A -20.09.2019 r.
72 miesiące
Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.
 2
INFOPOLGAZ Marlena Handel-Szczerba
ul. Fabryczna 10   41-909 Bytom
473 058,00 
rozpoczęcie: 7 dni od daty podpisania umowy; zakończenie: parter segmentu A - 28.08.2019 r., pozostała część segmentu A -20.09.2019 r.
72 miesiące
Płatność faktur będzie dokonywana w terminach : 1) faktury częściowe w ciągu 21 od daty wpływu do Zamawiającego, 2) faktura końcowa w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.

Anna Janik
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)