Logo BIP

biuletyn
informacji publicznej

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Gliwicach

Mapa serwisu | Wysoki kontrast
 

Inspektor Ochrony Danych 

wydruk do pliku pdf


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest:
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 8 W GLIWICACH UL. SYRIUSZA 30
2. Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest:
ANNA JUREK-ZAWIERUCHA iod@zso8.gliwice.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
1) przepisów prawa:
a) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
b) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
c) art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
2) zgody osoby, której dane osobowe dotyczą.
4. Dane osobowe, o których mowa w pkt 3 ppkt 1), będą przechowywane przez okres zgodny z Instrukcją Archiwalną, opracowaną na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
5. Dane osobowe, o których mowa w pkt 3 ppkt 2), będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgodnie z pkt 4.
6. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) dostępu do swoich danych;
2) sprostowania danych;
3) usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody;
4) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
8. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 3 ppkt 1) jest obowiązkiem ustawowym, natomiast podanie danych osobowych zgodnie z pkt 3 ppkt 2) jest obowiązkiem umownym. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
9. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. liczba odsłon strony: 425 
Logo Samorządu Gliwice

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Gliwicach, Syriusza 30

tel. 32-234-41-13, faks 32-234-41-13

sekretariat@zso8.gliwice.eu

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Gliwicach

epuap.gov.pl

Logo systemu EPUAP